Regulamin

Założenia i cele festiwalu

 • Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami  Roku Liturgicznego, a celem I Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z okresem Bożego Narodzenia,
 • Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych,
 • Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego,
 • Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi,
 • Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych,
 • Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego,
 • Festiwal nie ma charakteru konkursu.

Miejsce
Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

Termin Pierwszego Festiwalu Chórów Parafialnych
7-9 stycznia 2012 r.
Prezentacje chórów parafialnych – 7 stycznia 2012 godz. 10.00

Warunki uczestnictwa

 • W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne regionu lubelskiego,
 • Każdy chór przygotowuje do wykonania 3-4 kolędy lub pastorałki a cappella lub z akompaniamentem, zróżnicowane stylowo, dające możliwość wielostronnej prezentacji zespołu,
 • Czas występu – 8-11 minut (3-4 kolędy)
 • Każdy chór zobowiązuje się przygotować do wspólnego wykonania dwie kolędy:
 1. Narodził się w stajni – opr. Peter Hochel, Barbara Pazur
 2. Tryumfy Króla Niebieskiego – opr. Peter Hochel, Barbara Pazur
 • Nuty utworów do wspólnego wykonania zostaną dostarczone mailowo dyrygentom zespołów wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia oraz będą dostępne na stronie internetowej Festiwalu  www.festiwalchorow.org
 • Termin zgłoszeń upływa 15 października  2011 r.

W zgłoszeniu prosimy podać:
o   Pełną nazwę chóru i parafii
o   Imię i nazwisko dyrygenta
o   Liczbę członków chóru

 • O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń.
 • Do 30 października 2011 na adres [email protected] należy przesłać zdjęcie chóru oraz dyrygenta oraz krótką notatkę o chórze i dyrygencie.
 • Do 25 listopada 2011 należy przesłać wypełnioną  kartę zgłoszenia z programem występu

Karta zgłoszenia powinna zawierać:
o   program występu wraz z czasami trwania poszczególnych utworów
o   adres parafii
o   imię i nazwisko księdza Proboszcza oraz opiekuna chóru

 • O szczegółowym programie Festiwalu każdy zespół zostanie powiadomiony do 10 grudnia 2011 r.
 • Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu,
 • Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt,
 • Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie,
 • Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.