Regulamin X Festiwalu

REGULAMIN
X Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Jezu ufam Tobie!”

I. ORGANIZATOR FESTIWALU
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Ks. Marek Warchoł – Proboszcz Parafii

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady Artystycznej
Agata Szlązak – Członek Rady Artystycznej
Tomasz Orkiszewski – Członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem X Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej ze Świętem Miłosierdzia Bożego.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Z powodu trwającej już trzeci rok pandemii X Festiwal obędzie się w formule częściowo stacjonarnej, a częściowo on-line. Podczas prezentacji stacjonarnych chóry zaprezentują się podczas Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie oraz z krótkimi koncertami po Mszy. Chóry, które nie będą miały możliwości wystąpić stacjonarnie, przysyłają nagrania. Prezentacje nagrań będą transmitowane na kanale YouTube Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.

V. TERMIN
23-24 kwietnia 2022 r.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu.
2. Każdy chór przesyła na adres [email protected] propozycje 3-4 pieśni religijnych, z których co najmniej jedna powinna nawiązywać do tematyki związanej z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Prosimy także o propozycje oprawy muzycznej Mszy Św. (pieśni oraz części stałe Mszy Św.).
3. Liczba chórów uczestniczących w Festiwalu jest ograniczona. O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń i przysłanego repertuaru. O formie uczestnictwa (stacjonarna lub on-line) zadecydują organizatorzy w porozumieniu z dyrygentami chórów w zależności od obowiązujących aktualnie obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią.
4. Każdy chór, przesyła w wyznaczonym terminie we-transferem na adres [email protected] przeznaczone do transmisji on-line nagrania video 3-4 pieśni religijnych, z których co najmniej jedna powinna nawiązywać do tematyki związanej z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.
5. Nagrania mogą być archiwalne – z prezentacji, koncertów, konkursów, które już się odbyły lub współczesne – przygotowane specjalnie na Festiwal.
6. Każdy zespół uczestniczący w Festiwalu stacjonarnie przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
7. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ

  1. Do 28 lutego 2022 r. – przysyłanie na adres [email protected] deklaracji uczestnictwa.
  2. Do 31 marca 2022 r. – przysyłanie na adres [email protected] informacji o chórach i zdjęć, które będą umieszczane na stronie Festiwalu na Facebooku jako zapowiedź i reklama chórów i Festiwalu.
  3. Do 31 marca 2022 r. – przyjmowanie kart zgłoszenia z propozycjami repertuarowymi od chórów.
  4. Do 10 kwietnia 2022 r. – przysyłanie we-transferem na adres [email protected] nagrań video.
  5. 23-24 kwietnia 2022 r. – Festiwal on-line i w formule stacjonarnej.