Koncert „Gorzkie Żale i pieśń wielkopostna” 3 marca 2013

maly Plakat koncert 3 marca 2013

Program:

  • O Jezu Chryste Van Berchem
  • De Profundis  J. Gałuszka OP
  • Eli, Eli!  G. Bardos
  • Parce Domine  F. Nowowiejski

Wykonawcy: Chór IUBILAEUM parafii pw. Wieczerzy Pańskiej pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego

  • Gorzkie żale cz. I  opr. Tomasz Orkiszewski

części:
1. Pobudka
2. Hymn
3. Lament
4. Bądź pozdrowiony
5. Ach ja Matka
6. Któryś za nas

  • Ludzie na ziemi żyjący  plankty Polskie
  • Golgota  opr. ks. Czerniej
  • Święty Boże  opr. T. Orkiszewski
  • Pie Jezu  Andrew Lloyd Webber

Wykonawcy:
Chór i orkiestra IUBILAEUM parafii pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
Iwona Gostkowska-Kurczewska  sopran
Tomasz Orkiszewski  dyrygent

Prowadzenie koncertu: Marcin Wąsowski

Koncert odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej 20.

Wstęp wolny.

Chór IUBILAEUM działa już od ponad dziesięciu lat przy parafii pw. Wieczerzy Pańskiej Księży Pallotynów w Lublinie. Jest to zespół nietypowy jak na warunki parafialne. Pięćdziesięcioosobowa grupa miłośników muzyki z całego miasta zbiera się dwa razy w tygodniu, aby wspólnie wykonywać muzykę chóralną. Amatorzy, ale jednocześnie artyści, od lat reprezentują nasze miasto w całej Polsce i poza jej granicami. Chór powstał z inicjatywy palotyńskiego księdza Mirosława Meisnera na przełomie wieków, stąd też i nazwa IUBILAEUM. Kierownikiem artystycznym zespołu i dyrygentem od początku jest Tomasz Orkiszewski, absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Skład pięćdziesięcioosobowego zespołu tworzą uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, osoby pracujące oraz świeccy i duchowni, których wspólną pasją jest szczególne zamiłowanie do muzyki i śpiewu.  Chór ubogaca liturgię podczas świąt, uroczystości religijnych i patriotycznych w parafii Wieczerzy Pańskiej.

Jako artystyczny kierunek swojej pracy zespół przyjął promowanie muzyki dawnych i współczesnych kompozytorów polskich. Dlatego w swoim repertuarze posiada m. in. utwory M. Gomółki, F. Nowowiejskiego, T. Szeligowskiego, J. Świdra, A. Nikodemowicza, S. Stuligrosza. Chór wykonuje  także utwory znakomitych kompozytorów zagranicznych: J. S. Bacha, G. F. Haendla, A. Brucknera, W. A. Mozarta i innych. Duża część repertuaru realizowana jest z towarzyszeniem młodzieżowego zespołu smyczkowego. Setki razy koncertował w Lublinie i wielu innych miejscowościach w Polsce oraz za granicą: we Lwowie, Krzemieńcu, Jazłowcu, Karlovych Varach, Wilnie, Wiedniu oraz Rzymie. Występy w Watykanie, 7 maja 2003 roku, miały bardzo szczególny charakter, ponieważ Chór miał możliwość zaśpiewać również dla Ojca Świętego Jana Pawła II w przededniu jego 83. urodzin i 25. rocznicy wielkiego pontyfikatu. Chór „Iubilaeum” kilkakrotnie występował podczas Mszy Świętych transmitowanych przez Polskie Radio z Kościoła Św. Krzyża w Warszawie oraz Św. Brygidy w Gdańsku. Uczestniczył również w wielu konkursach i festiwalach oraz przekazach i rejestracjach telewizyjnych. Oprócz występów i koncertów Chór ma w swoim dorobku artystycznym wydanie trzech kaset i czterech płyt CD, zawierających tematycznie opracowany zapis dokonań muzycznych.

Lata 2006–2008 to okres szczególnych osiągnięć twórczych dyrygenta i zespołu. Transmitowane na cały Świat występy telewizyjne i radiowe m. in. koncert  „Pieśń o domu ojczystym”  w TV Trwam. W 300. rocznicę powstania, chór zarejestrował i wydał płytę „Gorzkie żale” z nabożeństwem opracowanym i wykonanym w formie koncertowej. Telewizyjny przekaz tej pięknej polskiej modlitwy oglądali widzowie we wszystkie niedziele Wielkiego Postu w 2007 i 2008 r. w TV Puls. 20 grudnia 2009 roku Iubilaeum  reprezentował Polskę i Lublin we Lwowie na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Duchowe Mosty Pojednania 2009 organizowanym przez kościół grekokatolicki.

Tomasz Orkiszewski  – dyrygent Chóru IUBILAEUM IMG_0606Studiował w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracował w kilku parafiach jako organista i dyrygent. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru Jubileum jest od początku jego istnienia. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, autorem wielu utworów muzyki chóralnej, współzałożycielem i prezesem Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie, w którym ukazuje się kwartalnik Muzyka w Liturgii oraz wiele pozycji związanych z polską kulturą muzyczną i religijną.

Iwona Gostkowska-Kurczewska, śpiewaczka operowa, sopran spintowy.

IMG_0634Przez cztery lata studiowała w łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu prof. Grażyny Krajewskiej-Ambroziak. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu ad. Izabelli Jasińskiej-Buszewicz. Bogate doświadczenie artystyczne oraz opanowany repertuar z różnych gatunków muzycznych, solowy jak też chóralny, począwszy od klasycznej opery, poprzez operetkę skończywszy na muzyce współczesnej i popularnej. W 2000 oraz 2001 roku zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepsze wykonanie utworu opracowanego w ciągu trzech sesji prowadzonego przez prof. Ryszarda Karczykowskiego. Przez 9 lat była solistką w chórze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Występowała między innymi na III Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich w Poznaniu. Wraz z chórem KUL występowała na koncertach i brała udział w konkursach w Argentynie, Chile, Kanadzie, USA, Australii, Słowenii, Izraelu, Niemczech, Ukrainie oraz całej Polsce i Europie oraz przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Od 2004 roku była zatrudniona w Operetce Lubelskiej i brała udział w przedstawieniach. Pracowała również na KUL w charakterze korepetytora i solistki chóru. Od 2005 zaczęła stałą współpracę jako solistka Cameraty Lubelskiej. Wraz z Cameratą wykonywała liczne partie solowe dzieł kompozytorów staropolskich (m.in. litanii J. Wańskiego, Stabat Mater i litanii J. Zeidlera) oraz liczne prawykonania muzyki współczesnej (m.in. kompozycji R. calamela, F. Martina, A. Nikodemowicza, J. Świdra, S. Zanchettiego) w opracowaniu Kazimierza Górskiego. Od 2011 roku na stałe współpracuje z chórem Jubilaeum pod batutą Tomasza Orkiszewskiego.