DWIE KORONY


Chór parafialny „Dwie Korony” przy parafii św. Maksymiliana powstał w październiku 1988 roku. Początkowo był to chór męski, później mieszany. Prowadził go pan Andrzej Małecki. Z uwagi na stan zdrowia ówczesnego dyrygenta, chórowi groziło zaprzestanie działalności. Po krótkiej przerwie proboszcz parafii ks. kanonik Józef Siemczyk podjął się ponownej organizacji pracy chóru. Wówczas chór zaczął prowadzić pan Tomasz Orkiszewski. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu chór wystąpił z kolędami w
kościele parafialnym podczas Pasterki. Po kilku latach wytężonej pracy w repertuarze chóru znalazło się ponad 100 utworów, m. in. „Ave Verum” Mozarta, polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego czy „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Haendla. Chór posiada również w swoim repertuarze prawie 50 kolęd.
W październiku 2008 r. chór obchodził dwudziestą rocznicę powstania. W tym okresie chór występował w wielu miejscowościach, m. in. w Licheniu, Niepokalanowie, Żelazowej Woli, Tarnogórze, Rejowcu, Kraśniku, Mirczu, Rogóźnie i Sandomierzu. Co roku w styczniu chór wykonuje koncerty kolęd w domach pomocy społecznej: przy ul. Kosmonautów, w Betanii przy Al. Kraśnickich i na ul. Archidiakońskiej.
Do tradycji chóru należą wspólne spotkania chórzystów i duszpasterzy parafii z okazji dnia patronki chórów św. Cecylii, opłatka czy wielkanocnego jajka.
Obecnie chór liczy 20 osób. Od 2007 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest pan Marek Mróz, absolwent Muzykologii KUL.
Nazwa chóru Dwie Korony pochodzi od objawienia, jakie miał św. Maksymilian. Gdy miał 12 lat ukazała mu się Matka Boża, trzymająca w rękach dwie korony: białą i czerwoną. Korona biała oznaczała czystość, a czerwona męczeństwo.

Strona www Chóru:
http://www.kolbe.lublin.pl/grupy/chor-parafialny

Dwie Korony
Marek Mróz – absolwent muzykologii KUL. Pracuje jako redaktor w Wydawnictwie Muzycznym Polihymnia. Od 2007 r. pełni posługę organisty i dyrygenta chóru w parafii św. Maksymiliana w Lublinie.