Regulamin VII Festiwalu

REGULAMIN
VII Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Duchu Święty, przyjdź!”

I. ORGANIZATOR FESTIWALU
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady
Agata Szlązak – członek Rady Artystycznej
Stanisław Diwiszek – członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem VII Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej Duchem Świętym i pieśni eucharystycznych.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

V. TERMIN
19-20 maja 2018 r.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu.
2. Każdy chór przesyła na adres [email protected] propozycje 3-4 pieśni, w tym co najmniej jedna powinna nawiązywać do tematyki związanej z Duchem Świętym, pozostałe mogą być eucharystyczne, ale pasujące do charakteru muzycznej modlitewnej adoracji. Prosimy także o propozycje oprawy muzycznej Mszy Św. (pieśni oraz części stałe Mszy Św.)
Spośród nadesłanych propozycji repertuarowych Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania przez dane chóry do oprawy muzycznej Mszy Świętej oraz do koncertów, które w tym roku będą miały formę wspólnej muzycznej modlitwy przeplatanej rozważaniami.
3. Zaleca się, aby każdy chór przygotował także do wspólnego wykonania pieśń „Przyjdź Duchu Święty” – muz. i sł. Paweł Bębenek. Nuty pieśni prześlemy chórom, które zadeklarują udział.
4. Liczba chórów uczestniczących w Festiwalu jest ograniczona. O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń i przysłanego repertuaru.
5. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.
6. Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
7. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie.
8. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ
1. Do 30 listopada 2017 – przyjmowanie na adres [email protected] deklaracji uczestnictwa wraz z proponowanym terminem/terminami występu (19 maja 2018 sobota godz. 18.00, 20 maja niedziela godz. 18.00).
2. Do 30 marca 2018 – przyjmowanie kart zgłoszenia z propozycjami repertuarowymi od chórów.
3. Do 10 kwietnia 2018 – wysyłanie dyrygentom informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu i terminach występów.
4. Do 30 kwietnia 2018 – wysłanie zakwalifikowanym chórom szczegółowego programu Festiwalu.