ANIMABILE CANTICUM

Chór Animabile Canticum parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach powstał w 2000 roku z inicjatywy Ewy Jurkowskiej, która jest dyrygentem chóru, oraz ówczesnego ks. proboszcza Leona Szota. Głównym celem chóru jest oprawa uroczystości kościelnych. Chór angażuje się również w życie kulturalne miasta i powiatu, oprawiając uroczystości miejskie i regionalne o różnym charakterze, uroczystości patriotyczne. Bierze udział w przeglądach. Koncertuje charytatywnie na rzecz potrzebujących (ubogie rodziny, poszkodowani w powodzi, Stowarzyszenie „W stronę nauki”). Tradycją chóru jest oprawa muzyczna Wigilii Miejskiej oraz kolędowanie w strojach kolędników w Janowcu i Kazimierzu Dolnym. Chór w swoim repertuarze posiada pieśni na każdy okres liturgiczny oraz utwory patriotyczne, klasyczne, ludowe i popularne.

Dyrygent Ewa Jurkowska

Animabile