APERTUM COR

Chór Mieszany APERTUM COR parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Katowicach Zadolu – dyrygent Kamil Gojowy

Początki: W listopadzie 2017 roku w ogłoszeniach parafialnych parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Katowicach Zadolu pojawiło się zaproszenie do wzięcia udziału w przesłuchaniu, umożliwiającym udział w nowo powstającym w parafii Chórze Mieszanym, pod kierownictwem dyrygenta pana Kamila Gojowego. Zaproszenie księdza proboszcza Piotra Kluczki do tworzenia w parafii chóru było jego odpowiedzią na prośby Parafian. Na przesłuchania przez profesjonalnego dyrygenta pana Kamila zgłosiło się kilka osób. Próby rozpoczęły się w grudniu 2017 roku. Podczas kolejnych prób do chóru zaczęły dołączać nowe osoby. Obecnie chór liczy 21 osób.

Przebieg działalności: Pierwszy koncert chóru odbył się w ramach Nieszporów świątecznych w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w poniedziałek, 2 kwietnia 2018, o godz. 16.15. Na koncercie zaprezentowano kilka utworów o tematyce wielkanocnej.
W dniach od 31 sierpnia do 2 września 2018 roku, w Ośrodku Salezjańskim w Wiśle, odbyły się warsztaty muzyczne chóru. W czasie niedzielnej Mszy świętej dnia 2 września o godz. 9.00 w kościele Salezjanów w Wiśle, chór zaśpiewał kilka pieśni.
Z okazji urodzin księdza proboszcza Piotra Kluczki, chór wykonał parę utworów podczas Mszy świętej sprawowanej w dniu 26 września 2018 roku o godz. 18.30 w intencji Solenizanta.
W czasie odpustu parafialnego, w dniu 7 października 2018, podczas uroczystej Sumy odpustowej o godz. 11.30 została przez chór zaśpiewana „Missa Simplex” autorstwa dyrygenta pana Kamila Gojowego, obejmująca części stałe Mszy św., a wieczorem o godz. 18.00 chór dał koncert, prezentując utwory o tematyce maryjnej. Tego dnia ukonstytuowała się też nazwa chóru: „Apertum Cor”.
W niedzielę 11 listopada 2018, z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w trakcie Mszy św. o godz. 10.00, chór wykonał kilka utworów patriotycznych.
W niedzielę 20 stycznia 2019 roku, o godz. 18.00, chór wystąpił z koncertem kolędowym.
Najbliższy koncert chóru będzie miał miejsce w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w poniedziałek 22 kwietnia 2019 i będzie to koncert o tematyce wielkanocnej.

Misja i cel działalności: Chórzyści poprzez swój śpiew pragną oddawać chwałę Bogu i służyć ludziom, by mogli lepiej i piękniej przeżywać liturgię oraz wszelkie uroczystości.

Kilka słów o Dyrygencie chóru: Pan Kamil Gojowy to utalentowany, młody człowiek, który z zapałem realizuje swoją pasję muzyczną i zaraża nią innych. Ma w sobie mnóstwo entuzjazmu, radości i pogody ducha, czym przyciąga do pracy ze sobą kolejne osoby. Posiada muzyczne wykształcenie, które cały czas pogłębia i szerokie doświadczenie w pracy chóralnej oraz w realizacji różnego rodzaju projektów muzycznych. Jest ambitny i mierzy wysoko, lecz z niezwykłą skutecznością osiąga stawiane sobie cele. Praca z Panem Kamilem jako dyrygentem chóru to ogromna przyjemność.

Termin i miejsce spotkań: Próby chóru mają miejsce raz w tygodniu, w każdy piątek od godziny 18:00 do 20:30, w sali pod kościołem.

Apertum CorKamil Gojowy