Uczestnicy II Festiwalu

Chóry parafialne:

Chór BENEDICTUS parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowicy
– dyrygent Arkadiusz Poleszak

Chór LUTNIA parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach
– dyrygent Piotr Tokarczyk

Chór SALVE REGIS parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
– dyrygent Agata Szlązak

Chór STELLA parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli
dyrygent Agata Szlązak

Chór ŚWIĘTEJ CECYLII parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie
dyrygent Małgorzata Rudnicka

Chór ROSARIUM parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
dyrygent Stanisław Diwiszek

Chór FAMILIA parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie
dyrygent Stanisław Czajkowski

Chór IUBILAEUM parafii pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
dyrygent Tomasz Orkiszewski

Chór ŚWIĘTEJ KINGI parafii pw. Św. Kingi w Świdniku
– dyrygent Magdalena Celińska

Chór CECYLIAŃSKI parafii pw. Św. Antoniego w Lublinie
– dyrygent Małgorzata Świeca

Chór DWIE KORONY parafii pw. Św. Maksymiliana w Lublinie
– dyrygent Marek Mróz

WYKONAWCY KONCERTÓW TOWARZYSZĄCYCH

Zespoły:
Chór Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie – dyrygent Barbara Pazur
Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie – dyrygent Barbara Pazur

Chór mieszany FRAZA Ośrodka Kultury w Kosinie – dyrygent Katarzyna Sobas-Klocek
Chór Chłopięcy SŁOWIKI LUBELSKIE – dyrygent Irena Sołtan
Zespół Wokalny IMMO PECTORE – dyrygent Bogdan Lipiński
Zespół Wokalny SINE NOMINE – dyrygent Izabela Urban

Soliści:
Anna Barska – sopran
Aleksandra Bubicz – sopran
Stanisław Diwiszek – organy
Iwona Gostkowska-Kurczewska – sopran
Kacper Pazur – trąbka
Gabriela Klauza – organy
Michał Wajda-Chłopicki – kontratenor