IUBILAEUM

Chór Iubilaeum powstał w listopadzie 1999 r. Wspólnota działa przy parafii Wieczerzy Pańskiej księży pallotynów w Lublinie. Od początku jej istnienia dyrygentem jest Tomasz Orkiszewski. Do zespołu należą zarówno osoby wykształcone muzycznie jak i amatorzy rozkochani w muzyce. Chórowi od początku towarzyszy kameralna orkiestra młodzieżowa. Wszystkich łączy wspólna pasja – zamiłowanie do muzyki.

W skład zespołu wchodzą zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci i osoby pracujące zawodowo. W ciągu czternastu lat działalności Chór i Orkiestra Iubilaeum dał setki publicznych występów w Polsce i zagranicą. Brał udział we Mszach św. radiowych transmitowanych z kościoła świętego Krzyża w Warszawie oraz św. Elżbiety w Gdańsku. Z powodzeniem uczestniczył w wielu ogólnopolskich imprezach i festiwalach muzycznych. Gościły go sale koncertowe w wielu miejscowościach w kraju i za granicą, między innymi w Częstochowie, Warszawie, Licheniu, Zakopanem, Lwowie, Karlovych Varach, Wilnie, Wiedniu i Rzymie.

W maju 2004 roku Chór Iubilaeum śpiewał dla Ojca świętego w Watykanie.
Oprócz występów i koncertów chór „Iubilaeum” nagrał kasety i płyty CD, zawierające tematycznie opracowany zapis dorobku artystycznego.
Za artystyczny kierunek zespół przyjął promowanie muzyki polskich kompozytorów dawnych i współczesnych. Występy i koncerty były wielokrotnie rejestrowane przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne

Iubilaeum

Tomasz Orkiszewski studiował w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracował w kilku parafiach jako organista i dyrygent. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru Iubileum jest od początku jego istnienia. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, autorem wielu utworów muzyki chóralnej, współzałożycielem i prezesem Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie, w którym ukazuje się kwartalnik Muzyka w Liturgii oraz wiele pozycji związanych z polską kulturą muzyczną i religijną.

OrkiszewskiT

Iwona Gostkowska-Kurczewska – sopran spintowy. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu ad. Izabelli Jasińskiej-Buszewicz. Dwukrotna laureatka konkursu prof. Ryszarda Karczykowskiego za najlepsze wykonanie utworu (I nagroda w 2000 i I nagroda 2001 roku).
Przez 9 lat była solistką i korepetytorem w chórze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Wraz z chórem KUL brała udział w wielu konkursach i koncertach: w Argentynie, Chile, Kanadzie, USA, Australii, Słowenii, Izraelu, Niemczech, Ukrainie oraz w Polsce i Europie oraz przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Od 2004 roku była zatrudniona w Operetce Lubelskiej. W 2005 roku zaczęła stałą współpracę jako solistka Cameraty Lubelskiej pod dyrekcją prof. Kazimierza Górskiego. Od tego czasu specjalizuje się w wykonywaniu dużych form wokalnych muzyki religijnej. Jako solistka Cameraty Lubelskiej brała udział w licznych prawykonaniach XVIII wiecznej muzyki kompozytorów polskich Józefa Zeidlera i Jana Wańskiego. Wraz z zespołem wykonywała również liczne partie solowe muzyki współczesnej, m.in. kompozycji A. Nikodemowicza, R. Calmela, F. Martina, J. Świdra, S. Zanchettiego.

Goskowska

Parafia Księży Pallotynów
p.w. Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawskie 31,
Lublin, tel. 81 533-30-24