Barbara Pazur

basia-06-2013

Nauka:

 • 1967-1981 nauka w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec
 • 1981-1985 studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 • 1992-1994 studia podyplomowe w zakresie Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 • 1994-1996 studia podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 • 2004-2005 studia podyplomowe w zakresie Arteterapii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • W październiku 2001 uzyskała kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej „prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych” na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 • Od 15 marca 2014 posiada stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura uzyskany na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

Praca

 • Rozpoczynała pracę jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie.
 • Od 1991 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie jako kierownik Zakładu Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego.
 • W ramach pracy naukowej zajmuje się Teorią uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona.
 • Jest autorką wielu artykułów i publikacji naukowych.

Praca artystyczna

 • W latach 1991-1998 – dyrygent i kierownik artystyczny Lubelskiego Chóru Dziecięcego MDK SKOWRONKI który prezentując wysoki poziom artystyczny wiele koncertował w kraju i za granicą, odniósł znaczące sukcesy na konkursach i festiwalach chóralnych.
 • W 1995 roku założyła i prowadziła do kwietnia 2007 roku Chór Cecyliański parafii pw. Św. Antoniego w Lublinie.
 • W 1998 roku założyła i prowadziła do 2004 roku Zespół Instrumentalny Instytutu Muzykologii KUL.
 • W 1999 roku założyła Chór Żeński ANDANTINO Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, który prowadziła do 2001 roku.
 • Wraz ze swoimi dziećmi tworzyła rodzinny zespół instrumentalny FAMILIA ARTIGLIO, z którym m.in. dwukrotnie brała udział w Międzynarodowych Spotkaniach Rodzin Muzykujących.
 • W 2004 r. założyła Chór Dziecięco-Młodzieżowy AMICUS przy Stowarzyszeniu Integracyjnym „Magnum Bonum”w Krasnymstawie. Chór ten prowadziła do stycznia 2008 roku.
 • W roku akademickim 2012/2013 prowadziła Chór Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS, z którym nagrała płytę CD „Gorzkie Żale – Rafał Rozmus, Andrzej Nikodemowicz”.
 • W roku 2013 założyła Chór CUM SANCTIS przy parafii pw. M.B. Różańcowej w Lublinie i prowadzi go do tej pory.

Współpraca artystyczna

 • Jako dyrygent współpracowała:
  – z Chórem Nauczycielskim Fermata,
  – chórem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie,
  – z chórem MUSICA MUNDANA Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie,
  – z Chórem Akademickim Politechniki Lubelskiej,
  – z Chórem Akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  – z Orkiestrą Trybunału Koronnego.
 • W latach 2006-2015 była koordynatorem regionalnym Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” (potem funkcja ta zmieniła nazwę na kurator regionalny Akademii Chóralnej: Programu Śpiewająca Polska). W ramach tej funkcji opiekowała się kilkudziesięcioma chórami dziecięcymi i młodzieżowymi regionu lubelskiego.
 • Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych, który odbywa się od 2012 roku.