ZDRÓJ MIŁOSIERDZIA

Chór mieszany ,,Zdrój Miłosierdzia” parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie właśnie obchodzi 20-lecie swojej działalności. Chór zrzesza 40 osób. Opiekunem chóru jest Ks. Proboszcz Eugeniusz Szymański. Dyrygentami chóru m.in byli Jan Olszewski, Joanna Kuzaj. Od czterech lat dyrygentem chóru jest Iwona Ciosek.

ZdrojIwona Ciosek od lat związana jest z lubelskimi chórami, początkowo jako korepetytor później jako dyrygent. Obecnie współpracuje z dwoma chórami – chórem męskim „Cantemus” imienia Ks. Prałata Józefa Krasa, który obecnie działa przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, oraz z chórem „Zdrój Miłosierdzia”. Jest instruktorem umuzykalnienia z rytmiką w lubelskich placówkach edukacyjnych. Jej pasją jest praca z dziećmi i pisanie scenariuszy przedstawień muzycznych.

 

 

 

 

Iwona Ciosek – dyrygent Chóru

 

 

Strona internetowa parafii  http://milosierdzie.org.pl/