Koncert chóralny „Witaj cierniowa korono” 23 marca 2013

maly PLAKAT 23 marca 2013

Wykonawcy:

Zespół Wokalny SINE NOMINE MDK „Pod Akacją” w Lublinie
– dyrygent Izabela Urban

Chór Chłopięcy SŁOWIKI LUBELSKIE
– dyrygent Irena Sołtan

Zespół Wokalny IMMO PECTORE ze Świdnika
Kornelia Ignas śpiew, Błażej Lipiński suka biłgorajska
– dyrygent Bogdan Lipiński

Chór mieszany FRAZA Ośrodka Kultury w Kosinie
– dyrygent Katarzyna Sobas-Klocek

Prowadzenie koncertu: Marcin Wąsowski

Koncert odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej 20.

Wstęp wolny.

Program:

1. Żołtarz Jezusów (Ładysław z Gielniowa)
2. Oculus non vidit (Orlando di Lasso)
3. Bonus est Dominus (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
4. Adoramus Te Christe (Orlando di Lasso)
5. Pie Jesu (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
6. Powszednia spowiedź (Wacław z Szamotuł)
7. Stabat Mater (Giuseppe Tartini)
8. O, magnum pietatis (Claudio Monteverdi)
9. Króla wznoszą się znamiona (opr. Krzysztof Niegowski)
10. Odszedł Pasterz od nas (opr. Krzysztof Niegowski)
Wyk. SINE NOMINE

1. Modlitwa do Bogarodzicy (Józef Świder)
2. Sicut cervus (Govanni Pierluigi da Palestrina)
3. Adoramus Te Christe (Jacques Clement)
4. In Monte Olivetti (Juozas Naujalis)
5. O Jesu Christe (Jacob van Berchem)
Wyk. SŁOWIKI LUBELSKIE

1. Już Cię żegnam (tradycyjna)
2. Odszedł Pasterz od nas (Antoni Zoła)
3. Płaczcie anieli (tradycyjna)
4. Zawitaj, Ukrzyżowany (Andrzej Nikodemowicz)
5. Bądź mi litościw (opr. Ks. W. Świerczek, C.M)
6. Nieskończona, najśliczniejsza (Andrzej Nikodemowicz)
Wyk. IMMO PECTORE

1. Stabat Mater (Zoltan Kodaly)
2. Jezu Chryste, Panie miły (opr. M. Pospieszalski)
3. Ty, któryś gorzko (opr. Stanisław Wiechowicz)
4. Opadła Święta Głowa
6. Adoramus Te, Christe (Quirino Gasparini)
7. Eli, Eli! (Georgius Deakbardos)
Wyk. FRAZA

Miserere (Antonio Lotii) – WSPÓLNE WYKONANIE

Chór mieszany ,,Fraza”, działa przy Ośrodku Kultury w Kosinie, a wspólne śpiewanie rozpoczął w listopadzie 1994 roku. Powstał z inicjatywy ówczesnego katechety – ks. Romana Słoty. Inauguracyjny występ  chóru miał miejsce w wigilię 1994 r., podczas pasterki w kosińskim kościele. Chór od początku swego istnienia nieprzerwanie i czynnie uczestniczy w życiu religijnym i kulturalnym swojego regionu.  W ciągu 18 lat kosińscy chórzyści uświetnili swoim śpiewem setki uroczystości religijnych i państwowych nie tylko w swojej parafii, ale także poza nią. Najpopularniejsze są chyba koncerty kolędowe, które od samego początku działalności zespołu regularnie odbywają się w kosińskim kościele,  jak również w innych świątyniach w bliższej i dalszej okolicy. W 2002 r, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, na zaproszenie ks. Ryszarda Szwasta, chór z koncertem kolęd  wyjechał do Francji, a po drodze radosną nowinę o Bożym Narodzeniu chórzyści zawieźli do Austrii i Niemiec. Od 1999 r., każdego roku w okresie wielkanocnym chór jest organizatorem Koncertu Pieśni Wielkanocnej. Do tej pory odbyło się 13 koncertów, w których  udział wzięło 39 chórów, głównie z naszego regionu, ale nie tylko. W 2002r gościł chór ze Lwowa, w 2005r. chór ,,Jaszapati” z Węgier, a w 2011r. chór ,,Karmel” ze Słowacji  Te koncerty łączą polską i światową chóralistykę, dając przy tym okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

W repertuarze chóru znajdują się utwory sakralne i świeckie z różnych epok historycznych. Zespół wykonuje utwory mistrzów renesansu, baroku, romantyzmu czy kompozytorów współczesnych, a także pieśni ludowe w opracowaniu artystycznym.

Setki godzin przepracowanych na próbach przez minione 18 lat zaowocowały wieloma osiągnięciami, którymi dzisiaj chór może się poszczycić. Jednym z nich jest I Nagroda Grand Prix w I Regionalnym Przeglądzie Chórów „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie we wrześniu 2012 r., z którą się wiąże zaproszenie na II Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych.

Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”

slowiki2

istnieje od 27 lat. Został założony w 1986 roku z inicjatywy Bronisława Leszka Mikity, który prowadził go przez 25 lat. Tworzą go śpiewający chłopcy – w wieku od 8 do 25 lat. Chór zrzeszony jest w Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores oraz w Polskim Związku Chórów i Orkiestr. Opiekę nad chórem sprawuje Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a bezpośrednio Stowarzyszenie Wspierania Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”. Od 2011 r. dyrygentem chóru jest Irena Sołtan – absolwentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Chór prowadzi aktywną działalność artystyczną, występując w kościołach i salach koncertowych w Polsce i za granicą (Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy). W jego repertuarze znajdują się zarówno utwory sakralne, od renesansu po utwory współczesne, jak też pieśni patriotyczne i ludowe. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach chóralnych. Do ostatnich osiągnięć chóru zaliczyć trzeba srebrny dyplom w II Międzynarodowym Konkursie Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie w grudniu 2012 r., a także I miejsce w XVIII Festiwalu Kolęd w Puławach w styczniu 2013 r. W 2012 r. chór nagrał najnowszą płytę, na której znajdują się kolędy i pastorałki w opracowaniu polskich kompozytorów.

Szczegółowe informacje na temat Chóru można znaleźć na stronie internetowej www.slowikilubelskie.pl

Irena Sołtan – dyrygent Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”.
Urodziła się 14 lipca 1985 r. w rodzinie polskiej w Grodnie na Białorusi. Swoją przygodę z muzyką chóralną rozpoczęła w szkole podstawowej w klasie o profilu muzyczno-chóralnym. W 2004 r. ukończyła College muzyczno-pedagogiczny w Grodnie, ze specjalizacją fortepian. Na Białorusi śpiewała w różnych chórach i zespołach żeńskich oraz była kierownikiem scholi dziecięcej. W latach 2004-2009 odbyła studia w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze specjalizacją dyrygentura chóralna. W roku 2009 rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL. Od 2005 roku jest chórzystką chóru akademickiego KUL. W listopadzie 2009 zaczął się jej kontakt z Chórem „Słowiki Lubelskie”, najpierw jako korepetytor, a od września 2011 r. jako dyrygent Chóru.

Młodzieżowy zespół wokalny „IMMO PECTORE”

Immo Pectore

został wyłoniony przez dyrygenta Bogdana Lipińskiego z chóru „Tercja” Spółdzielczego Domu Kultury w Świdniku. Zespół zadebiutował w 2001 roku. Koncertował na Białorusi, Ukrainie, Węgrzech i w Holandii. Gościł w miastach partnerskich Świdnika: Aalten, Konotop, Szostki. Śpiewał m.in. w Filharmonii Lubelskiej, Katedrze Lubelskiej, Pałacu Czartoryskich w Puławach, Pałacu Małachowskich w Nałęczowie. Zdobył III miejsce na Międzynarodowych Spotkaniach z Piosenką i Pieśnią Religijną na Kresach w Chełmie (2001 r.), na – II Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Chełmie (2002 r.) – solista zespołu Błażej Lipiński został wyróżniony pucharem. W 2003 roku zespół zajął I miejsce na IX Festiwalu Piosenki Maryjnej „Ave Maria” w Garbowie, II miejsce X Festiwalu „Ave Maryja” nagrywał programy dla Polskiego Radia Lublin. W 2004 roku wykonał „Pierwszą kolędę” J. Petersona. Z jego udziałem powstały dwie płyty CD. Zespół jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i systematycznie bierze udział w koncertach organizowanych przez związek. W 2006 r. Chór Immo Pectore otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Świdnik za dorobek artystyczny.

Zespół wokalny „Sine Nomine” Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Dyrygent Izabela Urban Sine NomineZespół działa od roku 1999, od początku pod kierunkiem Izabeli Urban. Wykonuje przede wszystkim muzykę a cappella. Ma w repertuarze utwory z różnych epok – od muzyki dawnej po współczesną. Skład zespołu tworzy młodzież z lubelskich gimnazjów i liceów. „Sine Nomine” aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lubelskiego, biorąc udział w wielu koncertach okolicznościowych oraz cyklicznych koncertach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr. Uczestniczy również w konkursach – dwukrotnie zdobył Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania: podczas Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w roku 1999 i 2000. W 2000 roku zespół koncertował podczas Święta Miasta w Delmenhorst (Niemcy), w roku 2010 prezentował się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Festimalle’2010” w Malle (Belgia). W roku 2001 i 2006 brał udział w Międzynarodowych Dniach Muzyki Chóralnej w Lublinie a w roku 2011  w Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat’42”. Współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej „Capella all’Antico” z Zamojskiego Domu Kultury, Chórem Kameralnym Towarzystwa Muzycznego w Lublinie i Orkiestrą Trybunału Koronnego.

Zespół „Sine Nomine” jest laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu (pięciokrotnie Brązowej, trzykrotnie Srebrnej a także wyśpiewanej w 2013 roku Złotej Harfy Eola). Znalazł się w gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Muzyki Dawnej w Zamościu, zdobywał także czołowe miejsca w Wojewódzkim Festiwalu „Muzyka Dawna w Lublinie”. „Sine Nomine” jest też laureatem I miejsca XII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”. Grupa doskonali swoje umiejętności podczas Ogólnopolskich Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej w Kaliszu, a także koncertuje i pracuje pod kierunkiem wybitnych specjalistów w ramach Ogólnopolskich Spotkań z Muzyką Dawną w Gorzowie Wielkopolskim.

Izabela Urban jest absolwentką kierunku wychowanie muzyczne Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Swoje umiejętności doskonali na licznych kursach z zakresu emisji głosu, dyrygentury chóralnej oraz wykonawstwa muzyki dawnej (Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie, Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej w Kaliszu, Gorzowskie Spotkania z Muzyką Dawną i inne). Współpracuje z Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” oraz z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie czuwa nad przygotowaniem wokalnym wybranych przedstawień. Od 1999 roku pracuje jako nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, gdzie prowadzi młodzieżowy zespół wokalny „Sine Nomine”. Od kilkunastu lat śpiewa w Chórze Kameralnym Towarzystwa Muzycznego w Lublinie a od października 2012 roku współpracuje jako drugi dyrygent z Chórem Akademickim UMCS im. J. Czerwińskiej.