SALVE REGIS

Chór SALVE REGIS parafii pw. Chrystusa Odkupiciela powstał w 2011 roku z inicjatywy ówczesnego ks. Proboszcza Andrzeja Kniazia, ks. wikariusza Piotra Irackiego i Agaty Szlązak, założycielki i pierwszej dyrygentki chóru. Od początku swojej działalności spotyka się dwa razy w tygodniu na 2-godzinnych próbach, dwa razy w miesiącu zapewnia oprawę muzyczną niedzielnej mszy świętej. Opiekunem zespołu jest ksiądz Proboszcz Leszek Surma.
Zespół śpiewa podczas nabożeństw Triduum Paschalnego, przed Pasterką oraz na procesji Bożego Ciała. Bierze udział w koncertach lokalnych oraz występuje poza Świdnikiem. Od 2012 roku uczestniczy w Lubelskim Festiwalu Chórów Parafialnych. Współpracuje z innymi chórami świdnickimi min. Arionem, Chórem św. Kingi, Tercją, a także z Helicopter Brass Orchestra. Brał udział w koncertach charytatywnych, występując m.in. z Piotrem Selimem. Koncertuje w kościele parafialnym oraz innych kościołach miasta, a także w Miejskim Ośrodku Kultury. Przy Chórze funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Salve Regis, które dzięki składkom członkowskim i dotacjom organizuje koncerty i wyjazdy zespołu.

Od stycznia 2018 r. dyrygentem chóru jest Marzena Goc, absolwentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przeszłości współpracowała jako korepetytor z lubelskimi zespołami: chórem chłopięcym „Słowiki Lubelskie”, chórem dziewczęcym „La Musica”; założyła i prowadziła chór „Amabile” w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obecnie prowadzi także szkolne chóry „Gaudeamus” i „Gaudium” w Bełżycach, także w ramach programu „Śpiewająca Polska”.

Salve Regis-1