Orkiestra Trybunału Koronnego

Orkiestra TK

Orkiestra Trybunału Koronnego powstała w Lublinie w 1995 roku. Pomysłodawcą powołania zespołu był lubelski altowiolista Renaldo Wójtowicz. Pozostając pod jego kierownictwem do 2010 roku, orkiestra od początku występowała pod obecną nazwą – nawiązującą do dziedzictwa kulturowego Lublina. Swoje istnienie Orkiestra zainaugurowała wykonaniem Mszy Nelsońskiej J. Haydna w lubelskiej Archikatedrze. Trzon Orkiestry Trybunału Koronnego stanowi kwintet smyczkowy, instrumenty dęte, organy i klawesyn dobierane są do składu podstawowego w zależności od potrzeb repertuarowych. Na początku działalności została nawiązana trwająca do chwili obecnej stała współpraca z zespołami chóralnymi Lublina.

Na przestrzeni kilkunastu lat działania zespół wystąpił w kilkudziesięciu koncertach. Brał udział w lubelskich festiwalach takich jak: Dni Muzyki Organowej, Żakeria, Wielkopostne Śpiewanie; występował we Wrocławiu w ramach festiwalu Wratislavia Cantans oraz w Helu na Letnim Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej; uczestniczył w licznych koncertach wokalno- instrumentalnych oraz instrumentalnych, takimi jak: koncerty prezydenckie, koncerty realizowane we współpracy z Miastem Lublin, koncerty jubileuszowe różnych chórów, inauguracje roku akademickiego i inne. Ważnym projektem zrealizowanym przez OTK był koncert z okazji Prezydencji Polski w Unii Europejskiej (w programie – oratorium Mesjasz G. F. Haendla), który odbył się w grudniu 2011 roku.

Orkiestra podczas swej działalności współpracowała z różnymi dyrygentami. W 2010 roku kierownictwo artystyczne objął Przemysław Stanisławski.

W repertuarze Orkiestry znajdują się liczne dzieła wokalno-instrumentalne: G.G. Gorczyckiego, J.S. Bacha, G.F. Haendla, G.B. Pergolesiego, J.Haydna, W.A. Mozarta, J. Zeidlera, S.F. Lechleitnera, F. Mendelssohna, C.M. Webera oraz utwory instrumentalne J.S. Bacha, T. Albinoniego, G.F. Haendla, W.A. Mozarta, P.Czajkowskiego, S.Barbera, H.M. Góreckiego, A. Nikodemowicza. Odrębny nurt zainteresowań programowych stanowi wykonywanie nieznanych kompozycji, opracowywanych na podstawie materiałów odnalezionych w archiwach.

Działalność Orkiestry Trybunału Koronnego od 2010 roku jest wspierana przez Stowarzyszenie o tej samej nazwie.

Orkiestra Trybunału Koronnego występowała już podczas II Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych 10 marca 2013 r. Wraz z Chórem Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS wykonała pod dyrekcją Barbary Pazur „Gorzkie Żale” Rafała Rozmusa. Podczas koncertu MAGNIFICAT ANIMA MEA w ramach V Festiwalu dokona wraz z chórem CUM SANCTIS i Aleksandrą Bubicz (sopran) prawykonań dwóch utworów Rafała Rozmusa – „Magnificat” oraz „Spring in Winter”.