Regulamin VIII Festiwalu

REGULAMIN
VIII Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Skosztujcie i zobaczcie!”

I. ORGANIZATOR FESTIWALU
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady
Agata Szlązak – członek Rady Artystycznej
Tomasz Orkiszewski – członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem VIII Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożym Ciałem.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

V. TERMIN
25-26 maja 2019 r.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu.
2. Każdy chór przesyła na adres [email protected] propozycje 3-4 pieśni eucharystycznych, w tym co najmniej jedna powinna nawiązywać do tematyki związanej z Uroczystością Bożego Ciała. Prosimy także o propozycje oprawy muzycznej Mszy Św. (pieśni oraz części stałe Mszy Św.).
Spośród nadesłanych propozycji repertuarowych Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania przez dane chóry do oprawy muzycznej Mszy Świętej oraz do prezentacji koncertowej.
3. Zaleca się, aby każdy chór przygotował także do wspólnego wykonania pieśń „Skosztujcie i zobaczcie (Psalm 34)” – muz. Paweł Bębenek oraz „Ave verum” W.A. Mozarta. Nuty pieśni prześlemy chórom, które zadeklarują udział.
4. Liczba chórów uczestniczących w Festiwalu jest ograniczona. O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń i przysłanego repertuaru.
5. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.
6. Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
7. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie.
8. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ
1. Do 30 listopada 2018 – przyjmowanie na adres [email protected] deklaracji uczestnictwa wraz z proponowanym terminem/terminami występu (25 maja 2019 sobota godz. 18.00, 26 maja 2019 niedziela godz. 18.00).
2. Do 15 kwietnia 2019 – przyjmowanie kart zgłoszenia z propozycjami repertuarowymi od chórów.
3. Do 1 maja 2019 – wysyłanie dyrygentom informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu i terminach występów.
4. Do 15 maja 2019 – wysłanie zakwalifikowanym chórom szczegółowego programu Festiwalu.