BAS CANTO

Chór męski „Bas Canto” z parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach powstał w 2011 roku z inicjatywy Andrzeja Małka i Wiesława Zembrzyckiego. Obecnie zespół liczy 22 osoby. W jego repertuarze są utwory religijne, jak również świeckie: ludowe, patriotyczne, klasyczne, polskie i zagraniczne. Nasze koncerty do tej pory odbyły się w kilkunastu miejscowościach i parafiach województwa lubelskiego. Od 20 listopada 2013 roku jesteśmy stowarzyszeniem „Chór męski ‚Bas Canto’ „.

Dyrygentem chóru jest Mieczysław Szczepaniak, absolwent kierunku wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Śląskim oraz Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Lublinie.

Strona internetowa chóru: https://www.facebook.com/chorbascanto

Niemce 1-m

Niemce 2-m