GAUDEAMUS

Chór Gaudeamus parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego ul. Kunickiego 128 w Lublinie został założony w październiku 2011 roku. Założycielem i dyrygentem jest Bronisław Leszek Mikita. Chór liczy 42 osoby, są to ludzie młodzi. Chór ma przygotowany repertuar na cały rok liturgiczny i bierze udział w niedzielnych Mszach Św., zwykle o godz.10.00.

Chór organizuje i występuje w koncertach z okazji Święta Niepodległości i koncertach kolęd.

Podczas występów chórowi akompaniuje na organach Pani organistka Jana Horodecka.

Gaudeamus