CANTEMUS

Chór Męski CANTEMUS im. Ks. Prałata Józefa Krasa działa przy Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Lublinie. Zrzesza on panów nie tylko z tej parafii, ale też z różnych dzielnic Lublina. Chór ma w swym repertuarze pieśni kościelne przeznaczone na cały rok liturgiczny oraz pieśni świeckie. Chór koncertuje w lubelskich kościołach, czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Wystąpił też z koncertami na Białorusi i Ukrainie.
Dyrygentami chóru byli: Wiesław Wnuczek, Bronisław Mikita, Jerzy Karczmarczyk, Andrea Jaworska, Bogdan Lipiński. Obecnie chórem dyryguje Iwona Ciosek.

cantemus