Regulamin IV Festiwalu

IV Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych CHRYSTE, CZEKAMY!
Prezentacje chórów 5 grudnia 2015 r.

REGULAMIN

Organizator
Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Współorganizatorzy
Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Akcja Katolicka Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Dyrektor Artystyczny
Barbara Pazur
Rada Artystyczna
Stanisław Diwiszek
Agata Szlązak

Założenia i cele festiwalu

 • Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem IV Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z okresem Adwentu,
 • Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych,
 • Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego,
 • Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi,
 • Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych,
 • Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego,
 • Festiwal nie ma charakteru konkursu.

Termin
5 grudnia 2015 r. godz. 1800

Miejsce
Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

Warunki uczestnictwa

 • W Festiwalu mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne lub działające przy parafiach Miasta Lublin oraz regionu lubelskiego.
 • Każdy chór przygotowuje do wykonania 2-3 utwory religijne a cappella lub z akompaniamentem, zróżnicowane stylowo, dające możliwość wielostronnej prezentacji zespołu. Co najmniej jeden utwór powinien być związany z okresem Adwentu
 • Czas występu: do 10 minut.
 • Każdy chór zobowiązuje się przygotować do wspólnego wykonania podczas Uroczystej Mszy Św. następujące utwory wskazane przez Radę Artystyczną:
 1. Oto Panna pocznie – muz. M. Próphette, opr. Ł. Popiałkiewicz
 2. Anioł Pański – muz. J. Maklakiewicz
 3. Z porady Trójcy Świętej – Anonim z 1635 r., opr. Barbara Pazur
 4. Otwórz się niebo – sł. hymn brewiarzowy, muz. M. Machura
 • Nuty utworów do wspólnego wykonania zostaną dostarczone mailowo dyrygentom zespołów chętnych do uczestnictwa w Festiwalu wraz z regulaminem.
 • Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2015 r.
 • W zgłoszeniu przysłanym na adres mailowy: [email protected] prosimy podać:
 1. Pełną nazwę chóru i parafii
 2. Imię i nazwisko dyrygenta
 3. Liczbę członków chóru
 4. Krótką notatkę o chórze
 5. Aktualne zdjęcie zespołu
 • Wobec ograniczonej liczby chórów i chórzystów możliwych do przyjęcia, o uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń.
 • Do 30 września 2015 należy przesłać szczegółowy program występu wraz z czasami trwania poszczególnych utworów oraz deklarację co do uczestnictwa w działaniach dodatkowych (Uroczysta Msza Św, wykład, warsztat, poczęstunek) na adres mailowy: [email protected]
 • O szczegółowym programie Festiwalu każdy zespół zostanie powiadomiony do 31 października 2015 r.
 • Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu,
 • Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
 • Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora do indywidualnych wykonań oraz sprzętu grającego i pulpitów.
 • Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie.
 • Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentacyjnych.