Chór parafii Dobrego Pasterza

Chór Parafii Dobrego Pasterza

Czterogłosowy chór parafialny tworzą pasjonaci wspólnego śpiewania. Zespół łączy pokolenia, a w poszczególnych sekcjach jest miejsce i dla uczącej się młodzieży, i zapracowanych dorosłych, i aktywnych seniorów. Zamysł, aby śpiew ubogacił liturgię najważniejszych wydarzeń w roku, z czasem przekształcił się w szczególne posłannictwo dzielenia się ze wspólnotą parafialną miłością do Stwórcy wyrażoną jednoczącym wiele głosów śpiewem.

W ciągu ponad 20 lat działalności zespół odbył liczne pielgrzymki i wycieczki, m.in. do Niepokalanowa, Kodnia, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Chełma, Włodawy, Jabłecznej, Orchówka, Hajnówki czy na Mazury, łącząc wypoczynek z koncertowaniem oraz oprawą muzyczną liturgii. Chór uczestniczył wielokrotnie w konkursach i festiwalach, gościł także ze swoim repertuarem w wielu instytucjach oraz parafiach Lublina.

http://chorpdp.pl

09 Dobry Pasterz Wedrowali Trzej Krolowie

10 Dobry Pasterz Gwiazdeczko cos swiecila

Dobry Pasterz-m


Piotr Orzeł – dyrygent, nauczyciel, organista, od 2008 związany z parafią pw. Dobrego Pasterza w Lublinie. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, tytuł magistra sztuki muzycznej uzyskał na Wydziale Artystycznym UMCS, studiował również dyrygenturę symfoniczno-operową na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 2014 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  w Warszawie uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie muzyki cerkiewnej.

P.Orzeł

Strona internetowa parafii: http://lublin.scj.pl