Prezentacje chórów 2

V Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych „Matko Boża Różańcowa!”
kościół pw. Matki Bożej Różańcowej Lublin ul. Bursztynowa 20

22 października 2016 (sobota)
Prezentacje chórów parafialnych

1. Chór SALVE REGIS parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Agata Szlązak – dyrygent
2. Chór ŚW. KINGI parafii pw. Św. Kingi w Świdniku
Magdalena Celińska – dyrygent
3. Chór FAMILIA parafii Św. Rodziny w Lublinie
Stanisław Czajkowski – dyrygent
4. Chór BENEDICTUS parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy
Arkadiusz Poleszak – dyrygent
5. Chór STELLA MARIS parafii bł. Bpa Władysława Gorala
Barbara Cedrowska – dyrygent
6. Chór CUM SANCTIS przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, Barbara Pazur – dyrygent

17.00 RÓŻANIEC Tajemnice radosne
opr. Tomasz Orkiszewski – Zdrowaś Maryjo
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie:
SALVE REGIS: Jan Maklakiewicz – Anioł Pański
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety:
SALVE REGIS: Mel. Taize – Magnificat
3. Narodzenie Pana Jezusa:
FAMILIA: Feliks Rączkowski – Narodził się nam Zbawiciel
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni:
FAMILIA: Akatyst ku czci Bogurodzicy
5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni:
CUM SANCTIS: Piotr Jańczak, opr. B. Pazur – Pater noster

18.00 MSZA ŚW.
Wejście: CUM SANCTIS i SALVE REGIS:
Gianmartino Maria Durighello – Veni, electa mea
Części stałe: SALVE REGIS: Urszula Rogala – Missa spei
Alleluja: FAMILIA: W.A. Mozart: Alleluja (z „Veni, Sancte Spiritus” KV 47)
Przygotowanie darów: STELLA MARIS: muz. Claudio Casciolini,
tekst: św. Tomasz z Akwinu – Panis Angelicus
Komunia Św.: STELLA MARIS: muz. Tadeusz Paciorkiewicz,
opr. A. Zoła, B. Cedrowska – Już gościsz Jezu

19.00 Koncert O MATKO MIŁOŚCIWA

Chór SALVE REGIS parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
Agata Szlązak – dyrygent
1. Miłosz Bembinow – Ave Maria
2. Paweł Bębenek – Tobie wznawiamy Panno
3. Marcin Obuchowski – Ave Maria 2

Chór Św. Kingi parafii pw. Św. Kingi w Świdniku
Magdalena Celińska – dyrygent
1. Andrzej Koszewski – Zdrowaś Królewno Wyborna
2. G. Caccini – Ave Maria
3. Astor Piazzolla – Ave Maria – wyk. Kwartet smyczkowy

Chór FAMILIA parafii Św. Rodziny w Lublinie
Stanisław Czajkowski – dyrygent
4. Jacobus Arcadelt – Ave Maria
5. ks. Zbigniew Piasecki – Jasnogórska Bogurodzica
6. ks. Grzegorz G. Gorczycki – Omni die dic Mariae

Chór BENEDICTUS parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy
Arkadiusz Poleszak – dyrygent
1. Sergei Rachmaninov – Bogoroditse Devo

Chór STELLA MARIS parafii bł. Bpa Władysława Gorala
Barbara Cedrowska – dyrygent
1. Melodia karmelitańska z Częstochowy, tekst: wg Romana Brandstaettera – O Madonno
2. Marian Sawa – Ave Maria
3. Muz. Jacek Gałuszka t.: ze zbioru modlitw Heleny, cesarzowej etiopskiej, – O Pani, ufność nasza

Chór CUM SANCTIS przy parafii M.B. Różańcowej w Lublinie
Barbara Pazur –dyrygent
1. Tomás Luis de Victoria – Ave Maria
2. Marek Jasiński – Ave Maria

Wspólne wykonanie: Marcin Obuchowski – Ave Maria 1

Dorota Dudek – prowadzenie koncertu