CARILLON

Chór CARILLON parafii pw. Św. Maksymiliana w Lublinie powstał w 2012 r. z inicjatywy ks. proboszcza Marka Saprygi. Obecnie liczy 16 osób. Chór wykonuje głównie pieśni liturgiczne czynnie uczestnicząc w życiu parafii. W trakcie swojej działalności chór Carillon koncertował w Sandomierzu (2016), Wąwolnicy (2015) i kilku parafiach Lublina. Chór kilkukrotnie uczestniczył również w warsztatach muzyki liturgicznej w Warszawie oraz Krakowie-Łagiewnikach.

Od początku swego istnienia chór Carillon prowadzi Marek Mróz – absolwent Instytutu Muzykologii KUL.

MMroz-2MMroz-1