Regulamin VI Festiwalu

REGULAMIN
VI Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Zaśpiewam Jezuskowi”

I. ORGANIZATORZY FESTIWALU
Organizator:
Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Współorganizator:
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady
Agata Szlązak – członek Rady Artystycznej
Stanisław Diwiszek – członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem VI Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z okresem Bożego Narodzenia.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

V. TERMIN
28-29 stycznia 2017 r.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu.
2. Każdy chór przesyła na adres [email protected] propozycje 3-4 kolęd, pastorałek, lub innych pieśni nawiązujących do tematyki Bożego Narodzenia. a także propozycje oprawy muzycznej Mszy Św. (pieśni oraz części stałe Mszy Św.).
Karta uczestnictwa: do pobrania
3. Spośród nadesłanych propozycji repertuarowych Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania przez dane chóry do oprawy muzycznej Mszy Świętej oraz do koncertów kolędowych.
4. Zaleca się, aby każdy chór przygotował także do wspólnego wykonania kolędę „Zaśpiewam Jezuskowi” (muz. Stanisław Moryto, opr. Stanisław Kusztyb).
Nuty do pobrania: Zaśpiewam Jezuskowi
5. Liczba chórów uczestniczących w Festiwalu jest ograniczona. O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń i przysłanego repertuaru.
6. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.
7. Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
8. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie.
9. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom i statuetkę.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ
1. Do 10 listopada 2016 – przyjmowanie na adres [email protected] zgłoszeń uczestnictwa.
2. Do 25 listopada 2016 – przyjmowanie kart zgłoszenia od chórów.
3. Do 5 grudnia 2016 – wysyłanie dyrygentom informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu.
4. Do 5 stycznia 2017 – wysłanie zakwalifikowanym chórom szczegółowego programu Festiwalu.