Regulamin II Festiwalu

Założenia i cele festiwalu

 • Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem II Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z okresem Wielkiego Postu,
 • Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych,
 • Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego,
 • Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi,
 • Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych,
 • Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego,
 • Festiwal nie ma charakteru konkursu.

Miejsce
Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

Termin Drugiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Gorzkie Żale przybywajcie…”
1-24 marca 2013 r.
Prezentacje chórów parafialnych – 1, 8, 24 marca 2013

Warunki uczestnictwa

 • W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu,
 • Każdy chór przesyła wykaz swojego repertuaru wielkopostnego,
 • Spośród przysłanego repertuaru Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania
  przez dane chóry przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej,
 • Każdy chór może dodatkowo przygotować do wspólnego wykonania Pasję wg Św. Mateusza T. Miazgi,
 • Nuty Pasji zostaną dostarczone mailowo dyrygentom chętnych zespołów.
 • Termin zgłoszeń (na adres: [email protected]) upływa 31 października  2012 r.

W zgłoszeniu prosimy podać:
o   Pełną nazwę chóru i parafii
o   Imię i nazwisko dyrygenta
o   Liczbę członków chóru
o   Adres parafii
o   Imię i nazwisko księdza Proboszcza oraz opiekuna chóru
o   Dane kontaktowe Dyrygenta (adres mailowy i numer telefonu)
o   Chęć (lub nie) wspólnego wykonania Pasji 24 marca 2012 r. podczas Mszy Św. o godz. 18.00.

 • Termin przesyłania repertuaru wielkopostnego – 30 listopada 2012.
 • O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecydują Organizatorzy według kolejności zgłoszeń.
 • Spośród nadesłanych propozycji repertuarowych Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania przez dane chóry przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej. Istotne jest, aby przesłać wszystkie utwory pasyjne z repertuaru chóru, ponieważ
  chcielibyśmy uniknąć powtórzeń utworów w ramach jednej Drogi Krzyżowej.
 • Do 30 grudnia 2012 na adres [email protected] prosimy o przesłanie zdjęcia chóru oraz dyrygenta oraz krótką notatkę o chórze i dyrygencie
 • O szczegółowym programie Festiwalu każdy zespół zostanie powiadomiony do 30 stycznia 2013 r.
 • Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu,
 • Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt,
 • Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie,
 • Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.