Koncert „Gorzkie Żale w muzyce chóralnej” 10 marca 2013 r.

maly PLAKAT 10 marca 2013

Program koncertu:

 • „Duszo oziębła czemu nie gorejesz” – muz. Rafał Rozmus, sł. z Gorzkich Żali – prawykonanie
 • „Przypatrz się duszo” z Dyptyku pasyjnego – muz. Andrzej Nikodemowicz, sł. z Gorzkich Żali – prawykonanie
 • „Gorzkie Żale” – Rafał Rozmus
  Części:
  1. Gorzkie Żale przybywajcie
  2. Żal duszę ściska
  3. Jezu na zabicie
  4. Słońce, gwiazdy omdlewają
  5. Bądź pozdrowiony
  6. Ach, ja Matka tak żałosna
  7. Na ból Męki Chrystusowej

Wykonawcy:
Chór Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS
Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie
Aleksandra Bubicz – sopran
Barbara Pazur – dyrygent

Koncert odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej 20.

Wstęp wolny.

„Gorzkie Żale” Rafała Rozmusa powstały w grudniu 2005 r. na zamówienie zespołu wokalno-instrumentalnego Camerata Lubelska. Utwór oparty jest na pierwszej części nabożeństwa. Dobierając teksty kompozytor korzystał z modlitewnika „Chwalmy Pana” ks. Jana Szyca, ale zastosował ciekawy zabieg formalny – fragmenty trzech podstawowych części: „Hymn”, „Lament duszy nad cierpiącym Jezusem” i „Rozmowa duszy z Matką Bolesną”, przedzielone są wybranymi wersami z „Pobudki”.
Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to kanwą spajającą jest melodia zaczerpnięta z oryginalnej melodii „Pobudki”, a melodyka pozostałych części to w różny sposób przekształcane motywy muzyczne Gorzkich Żali. Język dźwiękowy utworu odnosi się w równym stopniu do harmoniki modalnej oraz harmoniki niefunkcyjnej, a w najmniejszym zakresie do harmoniki funkcyjnej. Podstawowym celem kompozytora było oddanie tekstu, i temu służą różne efekty dźwiękowe (szczękanie zębami przez chór, czy sztuczne flażolety instrumentów smyczkowych). Muzyka stara się ilustrować, dopełniać tekst.

Chór Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS  Chor IMWAto zespół składający się ze studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Stanowi warsztat pracy dla adeptów sztuki dyrygowania. Dzięki licznym koncertom dostarcza studentom doświadczeń artystycznych i praktyki estradowej, potrzebnej w procesie edukacyjnym przyszłych animatorów życia kulturalnego i dyrygentów zespołów szkolnych, akademickich i innych. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu Wydziału i Uniwersytetu, zapewniając oprawę muzyczną uroczystości akademickich i występując na koncertach dyplomowych studentów kierunku muzycznego. Jego działalność widoczna jest także w lubelskim środowisku, podczas koncertów a cappella oraz oratoryjnych z udziałem orkiestry Filharmonii Lubelskiej. Posiada w swym dorobku wykonanie ta kich dzieł jak m.in : Te Deum Marc Antoine Charpentiera, Litaniae de Providentia Divina, Completorium i Conductus funebris Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Stworzenie świata Józefa Haydna, Wielka Msza c-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fantazja c-moll Ludwiga van Beethovena, Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego, Te Deum Karola Kurpińskiego. Chór uczestniczył w konkursach chóralnych, w tym w myślenickim Konkursie Kolęd i Pastorałek i Konkursie Pieśni o Morzu w Wejherowie. Koncertował za granicą – śpiewał w Holandii i na Litwie. W repertuarze posiada kompozycje światowej literatury chóralnej od XV – XX wieku. Obecnie Chórem Instytutu Muzyki WA UMCS kieruje ad. Barbara Pazur. Asystentem dyrygenta jest mgr Małgorzata Rudnicka.

Orkiestra Trybunału Koronnego Orkiestra TKpowstała w Lublinie w 1995 roku. Pomysłodawcą powołania zespołu był lubelski altowiolista Renaldo Wójtowicz. Pozostając pod jego kierownictwem do 2010 roku, orkiestra od początku występowała pod obecną nazwą – nawiązującą do dziedzictwa kulturowego Lublina. Swoje istnienie Orkiestra zainaugurowała wykonaniem Mszy Nelsońskiej J. Haydna w lubelskiej Archikatedrze. Trzon Orkiestry Trybunału Koronnego stanowi kwintet smyczkowy, instrumenty dęte, organy i klawesyn dobierane są do składu podstawowego w zależności od potrzeb repertuarowych. Na początku działalności została nawiązana trwająca do chwili obecnej stała współpraca z zespołami chóralnymi Lublina.

Na przestrzeni kilkunastu lat działania zespół wystąpił w kilkudziesięciu koncertach. Brał udział w lubelskich festiwalach takich jak: Dni Muzyki Organowej, Żakeria, Wielkopostne Śpiewanie; występował we Wrocławiu w ramach festiwalu Wratislavia Cantans oraz w Helu na Letnim Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej; uczestniczył w licznych koncertach wokalno- instrumentalnych oraz instrumentalnych, takimi jak: koncerty prezydenckie, koncerty realizowane we współpracy z Miastem Lublin, koncerty jubileuszowe różnych chórów, inauguracje roku akademickiego i inne. Ważnym projektem zrealizowanym przez OTK był koncert z okazji Prezydencji Polski w Unii Europejskiej (w programie – oratorium Mesjasz G. F. Haendla), który odbył się w grudniu 2011 roku.

Orkiestra podczas swej działalności współpracowała z różnymi dyrygentami. W 2010 roku kierownictwo artystyczne objął Przemysław Stanisławski.

W repertuarze Orkiestry znajdują się liczne dzieła wokalno-instrumentalne: G.G. Gorczyckiego, J.S. Bacha, G.F. Haendla, G.B. Pergolesiego, J.Haydna, W.A. Mozarta, J.Zeidlera, S.F. Lechleitnera, F.Mendelssohna, C.M. Webera oraz utwory instrumentalne J.S. Bacha, T. Albinoniego, G.F. Haendla, W.A. Mozarta, P.Czajkowskiego, S.Barbera, H.M. Góreckiego, A.Nikodemowicza. Odrębny nurt zainteresowań programowych stanowi wykonywanie nieznanych kompoycji, opracowywanych na podstawie materiałów odnalezionych w archiwach.

Działalność Orkiestry Trybunału Koronnego od 2010 roku jest wspierana przez Stowarzyszenie o tej samej nazwie. 

Aleksandra Bubicz – sopranBubicz

Dysponuje głosem koloraturowym. Ukończyła studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie śpiewu ad. Bożeny Porzyńskiej. Po studiach kontynuowała naukę u cenionych artystów, jak Ingrid Kremling, Zdzisława Donat, Ileana Cotrubas, Julia Hamari, Roland Hermann, Kałudi Kałudow, Andreas Orlowitz. Brała udział w licznych kursach wokalnych, m.in. London Master Classes, Schleswig – Holstein Musik Festival, Rheingau Musik Festival. Od 1993 roku jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. Z tym zespołem wielokrotnie występowała w przedstawieniach operowych. Kreując główne role , m.in. w operach W.A. Mozarta; Czarodziejski flet, partia Królowej Nocy, Dyrektor teatru , partia Madame Herz, Uprowadzenie z Seraju, partia Blondy. Uczestniczyła w zagranicznych tournee WOK (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Holandia, Liban, Japonia). W latach 2004-2007 została zaproszona do współpracy z Operą Narodową w Rydze na Łotwie, gdzie wykonywała partię Królowej Nocy. W latach 2006 – 2010 współpracowała z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie (W.A.Mozart: „W krainie Czarodziejskiego fletu” – Królowa Nocy).

W swym dorobku posiada bogaty repertuar oratoryjno – kantatowy, m.in. Exsultate, jubilate W.A. Mozarta, Stabat Mater G.B. Pergolesiego, Te Deum M.A. Charpentiera, Gloria A. Vivaldiego i in. Występowała z różnymi orkiestrami i zespołami chóralnymi z Warszawy, Lublina, Wrocławia, Krakowa, Torunia i innych miast Polski. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Mieczysław Nowakowski, Tadeusz Wicherek, Ruben Silva, Tadeusz Karolak, Łukasz Borowicz, Przemysław Stanisławski, Dariusz Mikulski, Andrzej Knap, Kai Bumann,Tomasz Bugaj i inni.

Poza działalnością artystyczną, śpiewaczka zajmuje się również pracą naukowo – dydaktyczną. W roku 2009 otrzymała stopień doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. W latach 1997 – 2011 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, pełniąc także funkcję kierownika Zakładu Kształcenia Wokalnego. Od października 2011 prowadzi klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Barbara Pazur BPazur foto pracuje jako adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. W latach 1990-1998 była dyrygentem i kierownikiem artystycznym Lubelskiego Chóru Dziecięcego MDK “SKOWRONKI”, który prezentując wysoki poziom artystyczny wiele koncertował w kraju i za granicą, odniósł znaczące sukcesy na konkursach i festiwalach chóralnych (zdobył m.in. Puchar Ministra Edukacji, Złoty Kamerton oraz Nagrodę Specjalną ZG ZKP w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy w 1996 roku). W latach 1998-2004 współpracowała z Instytutem Muzykologii KUL prowadząc tam zespół instrumentalny i zajęcia z dyrygentury chóralnej. Założyła i prowadziła do roku 2008 dwa chóry: od 1995 r. Chór Cecyliański Parafii pw. Św. Antoniego w Lublinie, a od 2004 r. Chór Dziecięco-Młodzieżowy AMICUS Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” w Krasnymstawie.
Od 1997 r. jest sekretarzem Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie. Jest także członkiem Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. Od 2006 r. pełni funkcję Koordynatora Regionalnego Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w ramach którego wspólnie z dr hab. Małgorzatą Nowak opiekuje się 30 chórami dziecięcymi i młodzieżowymi Regionu Lubelskiego.

Jest pomysłodawcą i Dyrektorem Artystycznym Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych.
Dyrygentem Chóru Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest od października 2012 roku.