Chór Św. Kingi

Chór św. Kingi parafii pw. Św. Kingi w Świdniku powstał w lutym 2009 roku. Liczy obecnie około 23 osób. Chór ma własną sekcję smyczkową (dwoje skrzypiec i wiolonczela). Dużo koncertuje, również poza własną parafią. Występował w Świdniku, Lublinie, Krasnymstawie, Łagiewnikach, Krakowie, na Krzeptówkach. Śpiewa utwory religijne, patriotyczne i ludowe. Ma w swoim repertuarze m. in. utwory Bacha, Mozarta, Haendla i Małkowicza. Współpracuje z męskim chórem ARION, chórem żeńskim Canto, Lubelską Federacją Bardów, Dariuszem Tokarzewskim i Bartłomiejem Abramowiczem. Za aktywność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w naszym mieście i poza nim chór otrzymał Nagrodę Burmistrza Miasta Świdnika w dziedzinie kultury za rok 2010.

kinga2