CON ANIMA

Chór Con Anima parafii pw. św. Piotra i Pawła w Waśniowie jest to chór mieszany, 4-głosowy. Istnieje od stycznia 2012 roku. Obecnie liczy 28 członków.

W swoim repertuarze posiada ok. 60 utworów, głównie o tematyce sakralnej i patriotycznej, m.in. takich kompozytorów jak: A. Chlondowski, F. Nowowiejski, F. Schubert, W.A. Mozart, E. Morricone, S. Moryto, P. Bębenek i innych. Oprócz oryginalnych dzieł, chór wykonuje własne opracowania utworów.

Brał udział w Djecezjanlym Przeglądzie Chórów w Sandomierzu i Ostrowcu Św., a także występował w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, Sanktuarium Matki Bożej w Kałkowie, Sanktuarium św. Józefa Robotnika w Kielcach, oraz w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Jedlni Królewskiej.

Dyrygentem Chóru jest Monika Gryzka.
chor_Con_Anima-m