Regulamin IX Festiwalu

REGULAMIN
IX Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Boga w Świętych Jego chwalmy”

I. ORGANIZATOR FESTIWALU
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Ks. Marek Warchoł – Proboszcz Parafii

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady
Agata Szlązak – członek Rady Artystycznej
Tomasz Orkiszewski – członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem IX Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z Uroczystością Wszystkich Świętych.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Z powodu trwającej już drugi rok pandemii IX Festiwal obędzie się w formule on-line. Prezentacje będą transmitowane na kanale YouTube Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.

V. TERMIN
13 listopada 2021 r.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu.

2. Każdy chór przesyła we-transferem na adres [email protected] nagrania video 3-4 pieśni religijnych, z których co najmniej jedna powinna nawiązywać do tematyki związanej ze świętymi i błogosławionymi Kościoła rzymskokatolickiego. Szczególnie mile widziane są pieśni do patronów parafii, z których pochodzą chóry. Zachęcamy także do prezentacji pieśni związanych ze Św. Janem Pawłem II (patronem roku 2020) oraz ze Św. Józefem (patronem roku 2021).

3. Nagrania mogą być archiwalne – z prezentacji, koncertów, konkursów, które już się odbyły lub współczesne – przygotowane specjalnie na Festiwal.

4. Oprócz nagrania pieśni prosimy o przysłanie nagrania krótkiej wypowiedzi (dyrygent lub chórzyści) o Zespole i o prezentowanych utworach.

5. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ
1. Do 20 czerwca 2021 – przysyłanie na adres [email protected] deklaracji uczestnictwa. Chętne zespoły dostaną do wypełnienia kartę zgłoszenia.

2. Lipiec-wrzesień 2021 – przysyłanie na adres [email protected] informacji o chórach i zdjęć, które będą umieszczane na stronie Festiwalu na Facebooku jako zapowiedź i reklama chórów i Festiwalu.

3. Do 15 września 2021 – przyjmowanie kart zgłoszenia z propozycjami repertuarowymi od chórów.

4. Do 10 października 2021 – przysyłanie we-transferem na adres [email protected] nagrań video.

5. 13 listopada 2021 r. – Festiwal on-line.