Droga Krzyżowa

Ukrzyżowanie1Droga krzyżowa jest to  nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym upamiętniające ostatnią drogę Jezusa Chrystusa z siedziby Piłata na Golgotę, oraz ukrzyżowanie, śmierć i złożenie do grobu. Polega na rozważaniu męki Pańskiej połączone z jej symbolicznym odtworzeniem poprzez przejście 14 stacji pokazujących poszczególne jej etapy. 9 stacji utworzono na podstawie relacji ewangelistów z Pisma Świętego: I – skazanie na śmierć, II – podjęcie krzyża, V – pomoc Szymona Cyrenejczyka, VIII – rozmowa z niewiastami, X – odarcie z szat, XI – ukrzyżowanie, XII – śmierć, XIII – zdjęcie z krzyża, XIV – złożenie do grobu. Stacja IV – spotkanie z matką, powstała w oparciu o wnioski płynące z tekstu biblijnego; stacje III, VII, IX – trzykrotny upadek Jezusa, oraz VI – spotkanie z Weroniką, wywodzą się z tradycji pozabiblijnej.

Prototypem Drogi Krzyżowej były: istniejący od czasów wczesnochrześcijańskich kult miejsc związanych z męką Pańską w Jerozolimie, oraz różnego rodzaju praktyki religijne, często procesyjne, współtworzące tzw. pobożność pasyjną.  Powyższe formy kultu pasyjnego propagowali już w średniowieczu franciszkanie, którzy od około 1320 r. opiekowali się jerozolimskimi miejscami św., i podczas oprowadzania pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Nazwę wprowadził w 1458 W. Wey. Początkowo liczba stacji pozostawała nie ustalona, różnie lokowano też punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik, Ogrójec, pałac Piłata). W Polsce nabożeństwo było znane od XVI w. W XVII w. ustalono liczbę stacji na 14, a w XVIII w. Droga krzyżowa przybrała kształt znany obecnie.

Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej polega na rozmyślaniu męki Pana Jezusa i obchodzeniu stacji. Po każdym wezwaniu przez księdza (Stacja…), istnieje zwyczaj klękania, i mówienia: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, następnie lud odpowiada: „…Żeś przez Krzyż Swój Święty świat odkupić raczył”. Potem następuje rozważanie, modlitwa lub pieśni odpowiednie dla danej stacji.

Z odprawianiem Drogi krzyżowej łączą się liczne odpusty, m.in. odpust zupełny. Dla uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach: spowiedź, Komunia św., należy zmówić modlitwę za papieża np. Pod Twoją Obronę.

Stacje Drogi krzyżowej:

 • I. Jezus na śmierć skazany
 • II. Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona
 • III. Jezus upada po raz pierwszy pod ciężarem Krzyża  
 • IV. Jezus spotyka swoją matkę
 • V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż
 • VI. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi
 • VII. Jezus upada po raz drugi
 • VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty
 • IX. Jezus upada po raz trzeci
 • X. Pan Jezus z szat obnażony
 • XI. Pan Jezus do Krzyża przybity
 • XII. Pan Jezus na Krzyżu umiera
 • XIII. Pan Jezus z Krzyża zdjęty
 • XIV. Pan Jezus złożony w grobie

* info na podst:
WIEM – darmowa encyklopedia
Wikipedia – wolna encyklopedia
oraz portale religijne

2 myśli na temat “Droga Krzyżowa”

Możliwość komentowania jest wyłączona.