Nowy patronat i zapisy

Na naszą prośbę o honorowy patronat odpowiedział także pozytywnie Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, za co serdecznie dziękujemy.

Zgłosiło się do dzisiaj już 10 chórów. Powoli zamykamy listę, spóźnialskich prosimy o jak najszybsze internetowe zgłoszenie swojego udziału, bo mija termin.