Pierwszy dzień Festiwalu 17 maja 2014

Zbliża się pierwszy dzień
III Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych Zmartwychwstał Pan!
17 maja 2014 r. (sobota)

W tym dniu czeka nas wiele atrakcji:

godz. 10.00
Wykład: Wizerunek chóru i dyrygenta (dr hab. Barbara Pazur)
godz. 10.45
Wykład otwarty: Resurrectio (prof. dr hab. Paweł Łukaszewski)
godz. 11.45
Warsztaty z emisji głosu
(mgr Joanna Łukaszewska)
godz. 14.30
Koncert PRAYER Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA
godz. 15.45
Warsztaty chórów i orkiestry
(Paweł Bębenek)
godz. 18.00
Uroczysta Msza Św.
pod przewodnictwem ks. biskupa Józefa Wróbla
godz. 19.00
Prezentacje chórów parafialnych

Dla zgłoszonych na Festiwal chórzystów chórów parafialnych uczestniczących w wykładach i warsztatach przedpołudniowych przewidziany jest obiad, a dla wszystkich chórów prezentujących się w czasie i po Mszy Św. zaplanowano spotkanie integracyjne z poczęstunkiem.