Chór „Salve Regis” w Radiu eR

Piąta Niedziela Wielkanocna to coroczna uroczystość odpustowa w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Wezwanie parafii nawiązuje do tytułu i treści pierwszej encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka). W uroczystej mszy odpustowej, która została odprawiona 6 maja 2012 roku o godzinie 12:00, oprócz licznie zgromadzonych parafian wzięło udział wielu księży z całego dekanatu oraz kapłani wywodzący się z tej parafii. Słowo Boże wygłosił ks. prałat dr Stanisław Sieczka, natomiast oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny Salve Regis.

Obchody patronalne poszczególnych parafii archidiecezji lubelskiej są okazją do przybliżenia tych wspólnot większej liczbie wiernych, skupionych wokół diecezjalnego Radia eR. Rozgłośnia realizuje cykl audycji pt. „Kościół naszym domem, czyli o parafiach Lubelszczyzny w dniu ich odpustu”, emitowanych w kilku odsłonach każdej niedzieli. W dniu odpustu świdnickiej parafii, 6 maja 2012 roku, można było usłyszeć także rozmowy z Księdzem Proboszczem Andrzejem Kniaziem oraz członkami różnych wspólnot, budujących parafię.

Swoim zdaniem podzielili się również członkowie chóru parafialnego „Salve Regis”, próbując określić udział chóru w życiu parafii, swoje miejsce we wspólnocie oraz dzieląc się własnymi przemyśleniami, związanymi z uczestnictwem w chórze. Na stronie Radia można posłuchać fragmentów z tej audycji.