Formuła II Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych

Zgodnie z założeniem, aby tematyka poszczególnych edycji festiwalu obejmowała różne okresy liturgiczne, II Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych odbędzie się w czasie Wielkiego Postu. Rada Artystyczna zaplanowała koncerty, nabożeństwa i msze na marzec 2013 roku.

Aby zachować medytacyjny charakter pieśni wielkopostnych, pasyjnych, zrezygnowaliśmy z prezentacji chóralnych w formie występów koncertowych na rzecz wspólnej oprawy liturgii Drogi Krzyżowej. Przewidujemy oprawę muzyczną dwóch piątkowych Dróg Krzyżowych w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Każdy ze zgłoszonych chórów parafialnych będzie w ramach rozważań śpiewał pieśni do 2-3 kolejnych stacji.
Po oprawie muzycznej nabożeństwa zaprosimy chóry na poczęstunek oraz spotkanie integracyjne.

W ramach Festiwalu zostaną wykonane także opracowania chóralno-orkiestrowe Gorzkich Żali (w niedziele) oraz odbędą się wielkopostne koncerty organowe (w soboty).
Festiwal zakończy wspólny udział i oprawa uroczystej mszy świętej o godz. 18.00 w
Niedzielę Palmową, wraz z wykonaniem przez chętne chóry Pasji wg Mateusza T.
Miazgi.